Loading, please wait.

Strategic Plan Monitoring Commission

Strategic Plan Monitoring Commission

Üniversitemizin 2020-2025 Stratejik Planı hedef ve faaliyetlerine yönelik çalışmaların takip edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.03.2021 tarihli kararı ile “Stratejik Plan İzleme Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

1.    Prof. Dr. İzzet BOZKURT (Başkan)

2.    Dr. Murat ŞEKER (Üye)

3.    Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ (Üye)

4.    Mehmet Yücel TÜRKSEZER (Üye)

5.    Turgut AYDIN (Üye)

6.    Alim UÇAR (Üye)

7.    Mehmet KÖSEM (Üye)

8.    Nisa KARAMEHMETOĞLU (Üye)