Loading, please wait.

Institutional Self-Evaluation Reports

Institutional Self-Evaluation Reports

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) NEDİR ?

·       Yükseköğretim Kurumlarının , Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK tarafından oluşturulan ölçütlere göre kendilerini Liderlik ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı olmak üzere toplam 4 alanda her yıl değerlendirerek oluşturdukları bir rapordur.

·       KİDR’nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Kuruma ait KİDR, kurumun öz değerlendirme çalışmalarının en önemli çıktısıdır.

Files