Loading, please wait.

Quality Policy

Ibn Haldun University Quality Policy
  • İbn Haldun Üniversitesi tüm faaliyetlerinde gerekli iş süreçlerini paydaşlarıyla birlikte tanımlar ve duyurur.
  • İbn Haldun Üniversitesi mensuplarının hizmetlerden memnuniyetini düzenli olarak ölçer ve izler.
  • İbn Haldun Üniversitesi öğrenci merkezli ve dünya ile entegre bir eğitim-öğretim alt yapısı ve eğitim yaklaşımı sunar.
  • İbn Haldun Üniversitesi gerek öğrencisine, gerek personeline sunduğu araştırma imkanlarını sürekli izler ve iyileştirir.
  • İbn Haldun Üniversitesi içinde bulunduğu topluma ve tüm dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle gerek teorik gerek pratik sahada yaptığı faaliyetleri gözden geçirir ve geliştirir.
  • İbn Haldun Üniversitesi yönetim uygulamalarını ve yaklaşımını düzenli olarak değerlendirir ve iyileştirir.